Biogas Brålanda

Biogas för en grönare framtid

Upptäck våra tre biogasstationer i Brålanda, Lilla Edet och Mellerud och se hur biogas kan förändra ditt sätt att köra.

Biogas Brålanda

Biogas Brålanda arbetar på en spännande resa mot en grönare framtid. Vi erbjuder miljövänlig biogas som bränsle till dig. Vi finns dessutom till som stöd för kommuner som vill ha hjälp att fatta kloka och hållbara beslut i miljöfrågor.

Varför biogas?

Biogas är till skillnad från bensin och diesel ett förnybart bränsle. Det framställs via rötning där organiskt material som gödsel, matavfall, växter och annat källsorterat hushållsavfall bryts ner av bakterier i en sluten syrefri miljö. Nedan ser du tre anledningar till hur biogas bidrar positivt till samhället.

1. Reducerar koldioxidutsläpp

Genom att använda lokalproducerat organiskt avfall minimerar vi transportbehovet och därigenom reducerar koldioxidutsläppet.

2. Skapar arbeten

Biogasproduktionen främjar ekonomisk tillväxt genom att skapa arbetstillfällen. Detta gynnar samhället och stöder samtidigt hållbara initiativ inom energisektorn.

3. Minskar fossila bränslen

Biogasen som produceras är en förnybar energikälla. Detta bidrar till att säkra en stabil och pålitlig energiförsörjning för regionen och samtidigt minska beroendet av fossila bränslen.

Vi vill höra från dig!

Har du frågor, behöver support eller vill diskutera ett samarbete? Ditt engagemang är viktigt för oss. Skicka ett meddelande till oss så svarar vi inom kort.