Fördelarna med biogas

Utforska biogasens framtidspotential – ett vetenskapligt framsteg som förvandlar avfall till värde. Biogas är nyckeln till en hållbar morgondag, en innovation som renar vår luft och driver vårt
samhälle framåt.

Biogas – En nyckel till hållbar utveckling

Biogas står inte bara som en förebild för klimatsmarta energilösningar, utan det är också en kraftfull aktör för att uppnå bredare miljö- och samhällsförbättringar.

Klimatsmart energi

Biogas reducerar växthusgaser och förbättrar klimatprestandan genom hela livscykeln, från produktion till användning.

Ren stadsluft

Genom att ersätta fossila bränslen med biogas i stadsfordon minskas luftföroreningarna och förbättrar luftkvaliteten.

Cirkulärt kretslopp

Biogasproduktion från organiska material som stallgödsel stödjer ett slutet kretslopp, vilket optimerar resursanvändningen och minimerar avfallet.

Systemperspektivets fördelar

Enligt forskning står det klart att med ett bredare systemperspektiv och en fullständig livscykelanalys, överträffar biogasens klimat- och miljöprestanda andra energialternativ.

Utsläpp och rötning

Modern gödselhantering med rötning minskar metanutsläpp jämfört med konventionell hantering.

Nationell biogasstrategi

Den nationella biogasstrategin lyfter fram biogasens roll som en viktig del i övergången till en hållbar framtid.

Växthusgasutsläpp för biogas och fordonsgas

Vi presenterar nedan ett diagram som visar växthusutsläppen från genomsnittig biogas jämfört med genomsnittlig bensin och diesel.

Biogas i Dalsland

Vårt fokus på biogas här i Dalsland handlar inte bara om att minska avfallsmängden, utan även att skapa en renare miljö för vår bygd. Genom att investera i och stödja biogasproduktionen här, kan vi bidra till att minska utsläppen av växthusgaser och samtidigt möta våra lokala energibehov på ett mer hållbart sätt.

Hur gynnas Dalsland av biogas?

Vårt mål är att skapa en positiv inverkan på Dalsland genom att minska koldioxidutsläpp, främja hållbarhet och skapa lokala sysselsättningsmöjligheter.

1. Hållbar lokalproduktion

Biogasproduktionen är en integrerad del av den hållbara cirkulära ekonomin här i Dalsland. Genom att använda lokalproducerat organiskt avfall skapar vi en sluten kretsloppsanläggning som minimerar transportbehovet och därigenom reducerar Dalslands koldioxidutsläpp betydligt.

2. Lokal ekonomisk tillväxt

Biogasproduktionen främjar den lokala ekonomiska tillväxen genom att skapa arbetstillfällen och därmed stärka Dalslands ekonomi. Detta innebär en lokal investering som gynnar samhället och stöder hållbara initiativ inom energisektorn.

3. Förnybar energi

Biogasen som produceras är en förnybar energikälla som diversifierar energimixen för Dalsland. Detta bidrar till att säkra en stabil och pålitlig energiförsörjning för regionen och minskar samtidigt beroendet av fossila bränslen.

Vi vill höra från dig!

Är du intresserad av att veta mer om hur vår biogas kan främja hållbarheten i regionen? Kontakta oss idag för mer information.